Rum Turbo

Specialjäst för att jäsa melass. Melass består av en stor mängd "solids", ojäsbara sockerarter som skapar ett enormt osmotiskt tryck i jäsningen. Melass är därför det svåraste ämnet att jäsa ut över huvud taget och ofta når man bara 7% alkohol. Denna jästen når betydligt högre, 12%. Black label Turbo kan nå 13% med melass.
In stock
SKU
22697
Please log in, to place an order
TURBO YEAST FOR MOLASSES
Molasses has a large amount of non-fermentable sugars that create an enormous osmotic pressure at fermentation. Molasses is the most difficult substance to ferment at all and often reaches only 7% alcohol. This yeast reaches much higher, typically 11%.

CONTENTS: ACTIVE DRIED YEAST, YEAST NUTRIENTS, TRACE VITAMINS AND MINERALS